WordPress

Cách tạo bài viết mới nhất kèm ảnh Thumbnail trên Sidebar [WordPress]

Hầu hết blog WordPress đều có cột sidebar bên phải, trái hoặc cả 2 bên. Tại đây chúng ta thường để khung tìm kiếm, bài viết mới, quảng cáo kiếm tiền hay thông tin về đăng ký và nhiều mục khác tuỳ vào mỗi Blogger. Trong số đó, widget bài viết mới nhất rất cần thiết để hiển thị. Bởi người dùng hay Google đều thích nội dung tươi mới. … Đọc bài

Keep Reading
You don't have permission to register