WordPress

Hướng dẫn cách tạo Widget cố định trong Wordress chi tiết nhất

Hôm lâu có một người bạn hỏi Hải cách tạo widget cố định trong WordPress. Hiểu nôm na là khi cuộn chuột xuống dưới, mẫu quảng cáo hay hình ảnh, chữ nào đó ở cột phải hay trái sẽ trượt theo. Từ khi Hải tích hợp chức năng này, doanh thu quảng cáo từ Google Adsense tăng lên đáng kể. Nếu bạn muốn điều hướng độc giả chú ý tới … Đọc bài

Keep Reading
You don't have permission to register