Công nghệ

Hướng dẫn cách giảm dung lượng ảnh bằng Photostop chi tiết

Hôm trước Hải có giới thiệu một số trang Web nén ảnh Online. Nhìn chung chất lượng khá tốt, dễ sử dụng mà lại nhanh chóng. Như ngày trước không có web thì toàn phải giảm dung lượng ảnh bằng Photoshop. Hải có nén một cái ảnh để so sánh về mức độ nén cũng như chất lượng ảnh sau khi dung lượng giảm. Có trang thì nén mạnh hơn, … Đọc bài

Keep Reading
You don't have permission to register