Kiến thức

Kích thước khổ giấy A4, A3, A2, A1, A0 là bao nhiêu Pixel, Cm, Inches ?

Thời đi học có lẽ bạn thường xuyên làm việc với giấy A4. Kể cả tới bây giờ khi đã đi làm thì giấy A4 hay A3, A2, A1, A0 cũng rất quen thuộc với công việc của chúng ta. Bởi bất cứ tài liệu hiện nay đều được in phổ biến ra loại giấy này. Vậy bạn có biết chính xác kích thước khổ giấy A4 hay các loại … Đọc bài

Keep Reading
You don't have permission to register