Mới đây, Chromebook đã không ngần ngại chê bai công khai Windows, Mac khi tung ra Video lên YouTube. Nó chỉ ra các lỗi phổ biến và đau đầu